Neviete si uvariť ani vajíčko?
Tak tu ste správne.
pomoc@neviemvarit.sk

Vajcia z veľkochovu

Dnešným trendom je nákup potravín z miestnych malých fariem. Pri vajciach ale dochádza k paradoxu, že čím väčší chov, tým zdravšie vajce. Obsah polychlórovaných bifenylov je v týchto vajciach hlboko pod prípustným množstvom. Od roku 2007 sa veľmi sprísnili opatrenia proti šíreniu nákazy salmonelou. Veľkoproducenti vajec mali oproti ostatným výrobcom potravín náskok, ktorý trvá doteraz. Opatrenia proti salmonele začínajú pri tepelnej úprave krmiva, ktorá zabíja všetky možné patogény. Pokračuje ďalšími opatreniami, testovaním nosníc a končí konečným ošetrením vajec. Musia dodržiavať aj nariadenia (ES) č. 852/2004, kde sa v kapitole X píše že obal nesmie byť zdrojom kontaminácie.

Na Slovensku sa opatreniam proti šíreniu salmonely venuje veľká pozornosť a preto vám doporučujem kontrolovať vajcia v obaloch či pochádzajú zo Slovenska. Vďaka malým prepravným vzdialenostiam sú aj čerstvejšie. Najslabším článkom týchto opatrení je obchod v ktorom si vajcia kupujete.