Neviete si uvariť ani vajíčko?
Tak tu ste správne.
pomoc@neviemvarit.sk

Bryndza

Vyrába sa zo zrejúceho ovčieho hrudkového syra alebo skladovaného ovčieho syra. Predáva sa ako:

Letná – obsahuje 46 % sušiny a 40 % tvs

Zimná - obsahuje 46 % sušiny a 50 % tvs

Liptovská - obsahuje 50 % sušiny a 50 % tvs

Bryndza (zmesná) musí obsahovať najmenej 50 % ovčieho syra a min. 44 % sušiny. Vždy musí byť uvedené množstvo ovčieho hrudkového syra.

To platí aj pre bryndzu vo výrobkoch označených „bryndzová ….“

Ovčia bryndza musí byť len z ovčieho mlieka.

Ak ju neviete v krátkom čase spotrebovať uschovajte ju v mrazničke.