Neviete si uvariť ani vajíčko?
Tak tu ste správne.
pomoc@neviemvarit.sk

Kutikula je proteínový ochranný povlak škrupiny vajca. Zabezpečuje jeho obsahu pri teplote +18 °C dokonalú ochranu minimálne jeden mesiac od znášky. Preto sa v EÚ vajcia určené pre malospotrebiteľa nesmú umývať. Každým stupňom o ktorý je sklad chladnejší je to len lepšie a lepšie. Prečo je teda taký zmätok okolo chladenia vajec. Pretože každým opätovným ohriatím sa to všetko pokazí. Čím väčší teplotný rozdiel tým horšie. Vyrovnávanie tlaku medzi vnútrom vajca a okolím ničí jeho ochranný povlak, dochádza k výmene vzduchu a orosovanie škrupiny je živnou pôdou pre plesne a baktérie. Nariadenie komisie (ES) č. 589/2008 sa to snaží nejak vyriešiť, ale väčšina jeho nariadení je typu „by sa mali“ alebo „by sa nemali“. Všetku snahu ale zničí jediným odstavcom v článku 2.

„Vajcia triedy A nie sú v prevádzkových priestoroch alebo technických zariadeniach, v ktorých je teplota umelo udržiavaná na vyššej úrovni ako + 5 °C, nijako uchovávané ani chladené. Avšak vajcia, ktoré boli počas prepravy uskladnené pri nižšej teplote ako 5 °C počas menej ako 24 hodín alebo na predajnom mieste počas menej ako 72 hodín, sa nesmú považovať za chladené.“

Čo to v praxi znamená?

Obchodný reťazec X bežne predáva vajcia z Holandska. Znesené vajíčka idú od holandského farmára z jeho skladu (16°C) kamiónom (3°C -vyhláška to dovoľuje) do triediarne (16°C) a potom kamiónom (3°C) do slovenskej triediarne (16°C) kde ich prebalia, naložia na kamión a rozvezú na predajne. Tu ich vyložia na paletu (18°C) a predávajú. Takže celý dobrý zámer s kutikulou je postavený na hlavu.

Američania nie sú ku kutikule takí ohľaduplní. Vajce vyumývajú a pritom jeho ochranu zničia. Potom ho strčia do chladničky a opustí ju len na krátku chvíľu kým ho nepresťahujú do inej. Držia sa hesla Raz schladené vajce – navždy schladené vajce.

Korunu tomuto zmätku nasadzujú rady o uskladňovaní vajec preložené z angličtiny, bez ohľadu na to z akého kontinentu pochádzajú.